top of page
vlinder zoom.png

Het COACHEE!-spel

terug kleur.png

Terug

In september 2014 heb ik de licentie behaald om te werken met het COACHEE!-spel. Het coachen van kinderen is een vrij nieuwe en effectieve manier om te werken met kinderen. Ieder kind is uniek, iedere situatie is anders en elke coaching werkt daarom anders. Met behulp van Kindercoachmethode COACHEE kan ik het kind helpen zijn talenten, kwaliteiten en mogelijkheden te ontdekken. En deze in te zetten, te versterken en te gebruiken in situaties die moeilijk zijn, om vervolgens een bepaald doel te bereiken. Het COACHEE!-spel is praktisch, veelzijdig en creatief. Het spel geeft op een veilige, speelse en creatieve manier veel informatie over het kind, de situatie waarin het zich bevindt en de hulpvraag die bij het kind speelt. Het COACHEE!-spel is op diverse manieren in te zetten, zoals in een 1 op 1 situatie met kind en begeleider, met de mogelijkheid dat de ouders ook meespelen, maar ook met groepjes kinderen of in de klas.

 

Intro COACHEE!-spel:

Er was eens een koetsier. Hij had een prachtige koets waarin hij mensen kon vervoeren van de ene plek naar de andere plek. Soms zaten er deftige mensen in de koets. Soms voorname zakenmensen, en heel af en toe mocht de koetsier de koning en de koningin vervoeren. De reis ging langs de rivier en vaak over hobbelige wegen, langs modderige rivierpaden en over zanderige weggetjes vol gaten. De paarden van de koetsier waren gelukkig heel sterk en ze luisterden goed naar hun baas.

Op een dag staat de koetsier te wachten op nieuwe passagiers. Hij weet dat er iemand mee zal rijden die heel belangrijk is. Iemand die van de ene plek naar de andere plek moet. En die iemand, dat ben jij. Samen gaan jullie onderweg. Wat komen jullie allemaal tegen denk je?

Opeens zegt de koetsier ‘ho maar’ tegen zijn paarden. De paarden luisteren weer goed en stoppen meteen. Je bent nog lang niet op de plek van je bestemming, maar toch zegt de koetsier dat je mag uitstappen.

‘De brug is kapot’, zegt de koetsier. ‘Ik kan je tot hier brengen, maar de rest moet je zelf doen. Je moet naar de overkant van de rivier. Het enige wat ik voor je heb, is deze kist met stenen. Als je deze stenen een voor een in het water legt, kun je over de stenen springen en de overkant bereiken. Maar voor je de stenen krijgt moet je nog wel wat doen.’

 

Spelvorm:

Het spel stelt een rivier voor die het kind moet oversteken, alleen, probleem, er is geen brug. Het kind kan door het beantwoorden van vragenkaartjes stenen verdienen zodat het een pad kan leggen door de rivier om naar de overkant kan gaan. De vragen en opdrachten gaan over zes verschillenden levensgebieden: kind en familie, kwaliteiten en talenten, hulpvraag of het probleemoplossend vermogen, het kind op school en het hebben van en omgaan met emoties. Er komen verschillende werkvormen aan bod, bijvoorbeeld: tekenen, werken met bewegingsvormen en gesprekken voeren.

 

Reacties van kinderen n.a.v. het spelen van het COACHEE!-spel:

  • Ik wilde dat het nog niet was afgelopen… (Tim, 11 jaar)

  • Mag ik het volgende keer weer spelen? (Roy, 10 jaar) 

  • Ik vind de tekenopdrachten het leukste! (Suzanne, 8 jaar)  

vlinder 2.png
deVlindertuin-logo-def-web.jpg
bottom of page