top of page
vlinder zoom.png

Rots en Water training

terug kleur.png

Terug

Wilt u graag dat uw kind (meer) weerbaar wordt? Laat je kind dan de individuele Rots en Water training volgen! Dit is een psychofysieke training die weerbaarheid bevordert bij het kind en waarbij veel aandacht is voor sociale vaardigheden. Het is tevens een anti-pestprogramma.

 

De Rots en Water training is geschikt voor kinderen tussen 8 en 14 jaar die:

 • Gepest worden of zelf pesten.

 • (Meer) weerbaar willen worden.

 • Voor zichzelf willen leren opkomen.

 • Sociale vaardigheden willen leren.

 • Snel boos of verdrietig zijn.

 • Weinig zelfvertrouwen hebben.

 • Faalangst hebben.

Uw kind leert tijdens deze Rots en Water training het volgende:

 • Eigen grenzen leren stellen en andermans grenzen respecteren.

 • Stevig en sterk staan.

 • Lichaamstaal en een zelfverzekerde houding.

 • Zelfbeheersing: omgaan met boosheid.

 • Omgaan met conflicten en pestgedrag.

 • Leren keuzes maken en omgaan met lastige situaties.

 • Beter voor zichzelf opkomen.

Uw kind kan deelnemen aan een individuele Rots en Water training, of kan deze training ‘beleven’ in groepsverband. Het voordeel van een individuele Rots en Water training is dat ik aansluit bij de hulpvraag van het kind. Voordat de training begint, vindt er een gratis intakegesprek plaats met de ouders en het kind. We kijken naar waar uw kind extra hulp bij kan gebruiken. Het voordeel van een groepstraining ten opzichte van een individuele training is dat de kinderen in de groepsles veel van elkaar kunnen leren.  In zowel de individuele training als de groepstrainingen komen alle onderdelen van het Rots en Water programma aan bod.

 

Heeft u het idee dat deze training uw kind kan helpen? U kunt uw kind nu aanmelden via het contactformulier of door contact met mij op te nemen op mijn mobiele nummer 06-55347176. 

vlinder 2.png
deVlindertuin-logo-def-web.jpg
bottom of page