top of page
vlinder zoom.png
vlinder 2.png

Kindercoaching

terug kleur.png

Mijn werkwijze

Mijn werkwijze bestaat uit een 4-tal stappen, welke ik hierna kort beschreven heb.

 

Stap 1: De kennismaking

In een vrijblijvend, gratis telefonisch kennismakingsgesprek van maximaal een half uur bespreek ik samen met u of ik iets voor uw kind kan betekenen.

Stap 2: De intake

In dit gesprek van ongeveer een uur, vorm ik een beeld van uw kind en zijn of haar hulpvraag. Met elkaar bespreken we uw wensen en schets ik het te verwachten coaching traject en de door mij voorgestelde aanpak in de coaching sessies welke op deze stap zullen volgen.

Stap 3: De coaching sessies

De coaching sessies zijn sessies van maximaal een uur en in principe is hierbij alleen het kind aanwezig. Doorgaans zijn er gemiddeld 5 sessies nodig, maar dit varieert per kind en gaat altijd in overleg met de ouder(s). Tijdens deze sessies onderzoek ik samen met het kind wat er speelt waarbij ik aansluit bij de belevingswereld van uw kind. Ik maak daarbij gebruik van verschillende methodes, zoals Rots en Water (sociale vaardigheden en weerbaarheidstraining, zie ook hoofdstuk 5), Kids Skills (omzetten van problemen in vaardigheden) en RET (omzetten van negatieve gedachten naar helpende gedachten). Daarbij vind ik het belangrijk dat er een prettige, veilige sfeer is, waarbij het kind zich gezien en gehoord voelt. Deze coaching sessie vinden bij mij aan huis plaats in een speciaal daarvoor ingerichte werkruimte, waar ik ervoor zorg dat het kind zich op zijn of haar gemak voelt. De sfeer is daarbij open en het kind hoeft daarbij niets tegen zijn of haar zin te doen. Na een paar sessies vindt een telefonische tussenevaluatie plaats met de ouder(s).

 

Stap 4: De eindevaluatie

Na de laatste sessie volgt een afsluitend gesprek met de ouder(s). We kijken terug op wat het kind heeft gedaan en wat hij of zij heeft bereikt. Heeft het kind weer kracht en zelfvertrouwen gekregen om zonder begeleiding verder te gaan en is de hulpvraag echt opgelost tijdens de sessies? Desgewenst geef ik nog aanvullende adviezen en aandachtspunten en ook na afloop van deze sessies bent u vanzelfsprekend van harte welkom indien uw kind nog steeds tegen bepaalde problemen oploopt waar u en uw kind niet zonder hulp uitkomen. Ook dan help ik u graag!

Na afloop van het traject reserveer ik altijd 1 uur van mijn tijd om persoonlijk afscheid te kunnen nemen van uw kind. Ik ben van mening dat dit een belangrijke stap is die ik dan ook graag wil zetten zonder dat dit in rekening wordt gebracht. Gedurende de sessies bouw ik een vertrouwensband met uw kind op en hecht ik er dan ook waarde aan om dit op een juiste manier af te sluiten, omdat ik ervan overtuigd ben dat dit een meerwaarde is voor uw kind.

Terug

vlinder 2.png
bloem 1.png
deVlindertuin-logo-def-web.jpg
bottom of page